Information och nyheter

»

Förkortningar

Tråden är stängd
Förkortningar

Fiskar
IT: Indonesian tigerfish, Datnioides microlepis "indo"
ST: Siamese tigerfsh, Datnioides pulcher "widebar"
AT: American tigerfish, Datnioides quadrifasciatus "silver"
NGT: New Guinea tigerfish, Datnioides campbelli
NTT: Northern Thailand tigerfish, Datnioides undecimradiatus "thinbar"
FH: Flowerhorn
RD: Red dragon
RTG: Red Tail Golden
XB: Cross Back
SR: Super Red Arowana
BD: Rocka, Potamotrygon leopoldi "Black diamond"
P14: Rocka, Potamotrygon sp. "Itaituba"
Pearl: Rocka, Potamotrygon sp. "Pearl"
Agar: Alligator gar, Atractosteus spatula
Fgar: Florida gar, Lepistosteus platyrhincus
Cgar: Cuban gar, Atractosteus treacherous
Tgar: Tropical gar, Atractosteus tropicus
RTC: Red tail catfish
TSN: Tiger shovelnose catfish
RTGG: Red tail giant gourami
PBB: Polypterus bichir bichir
Endi: Polypterus endlicheri
Senegal: Polypterus senegalus
Lap: Polypterus lapradei
(G)ATF: (Goliath) African tiger fish
BG: Black ghost, Apteronotus albifrons
ARTC: Asian red tail catfish, Hemibagrus wyckioides
SAL: South american lungfish
AUL: Australian lungfish
AL: African lungfish
Pbas: Släktet Cichla
Mala: Hoplias malabaricus
Mono: Cichla monoculus
Kelb: Cichla kelberi
Orino: Cichla orinocensis
Dat: en fisk av släktet Datnioides ("en dat/flera dats")

Sidor
AF: arofanatics.com
MFK/mfk.com: monsterfishkeepers.com
PC: planetcatfish.com

Övrigt
DE: Drop eye
VB: Vattenbyte
LFS: Local fish store, den lokala djuraffären
SB: Short body (dvärgväxt)
MFK: Monster fish keepers, kan ofta syfta specifikt på monsterfishkeepers.com
FTS: Full tank shot
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.


Ta del av Sveriges största forum för rovfisk och andra vattenlevande djur. Gå med eller logga in om du redan har ett konto. Du kan även logga in med ditt Facebook-konto.