Art: Channa argus
 • Vetenskapligt namn
 • Channa argus
 • Handelsnamn
 • Pekingormhuvudfisk
 • Familj
 • Channidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Asien
 • Storlek
 • 80 cm TL förväntad storlek , 100 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk, subtropisk
 • Temperatur
 • 4-22°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 250x140x70 cm [1]
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande och nyfiken fisk. Fisken är generellt aggressiv, och kan vara det både mot artfränder så väl som andra fiskar. I akvarium hålls de bäst i ensamma. De kan ändå hållas med andra fiskar, ensamma eller flera, men det är då viktigt att hålla koll eftersom de som sagt kan vara aggressiva. Om de ska hållas tillsammans med andra fiskar är det viktigt att det är andra stora och robusta fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra fiskar, amfibier och kräftdjur. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor, samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken en lagom bottenyta, höjden på akvariet spelar ingen större roll. För artens välbefinnande bör miljön vara dunkelt belyst och vara rikt på gömställen och skrymslen i form av rötter och mycket växter. Stora öppna ytor är inget krav, men några öppna ytor för fisken att simma på är bra. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6 - 8, och med en obefintlig salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är okänt. Odling / lek i akvarium har troligtvis inte förekommit. Arten odlas som matfisk i stora dammar i vissa länder, exempelvis Kina.
Övrig info
Ormhuvudsfiskar andas atmosfärsik luft och klarar långa perioder i syrefattiga miljöer, och kan även överleva en lång tid på land. Om de hålls fuktiga kan de överleva flera dagar ovanför vatten. Ormhuvudsfiskar är dessutom mästare på att rymma ut ur akvarier. Se till att inte ha några som helst lösa delar eller glipor ovanför akvariet där de kan ta sig ut.

Detta är en omrhuvudsfisk som återfinns i många olika miljöer, och lever i därför även i väldigt olika temperaturer. Fisken har odlats och odlas fortfarande frekvent i stora dammar som matfisk, bland annat i Kina och andra delar av Asien. Även färgmutationer som gör att fisken är helt vit med svarta ögon ("platinum") verkar vara vanligt förekommande i dessa odlingar.
Text: Hampus Hertzman
1) Akvariemåttet är autogenererat och har inte tagit med fiskens beteende i beräkningen och kan därför vara felaktigt.

Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.