Art: Ctenopoma acutirostre
 • Vetenskapligt namn
 • Ctenopoma acutirostre
 • Familj
 • Anabantidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Afrika
 • Storlek
 • 12 cm TL förväntad storlek , 15 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 20-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 100x40x40 cm
 • IUCN rödlistning
 • Livskraftig (LC)
Beteende och egenskaper
Fisken är en aktiv och lugnt simmande fisk. Fisken är fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. Det är dock en glupsk rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen, och trots sin relativt lilla mun så kan de ta större byten än man tror. De hålls bäst i grupp, men kan även hållas ensamma eller tillsammans med andra fredliga fiskar i akvarium.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra fiskar, kräftdjur och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräckligt yta att simma på, både vad gäller längd och bredd samt höjd. Fisken har inget större krav på särskilt djupt, långt eller högt kar. För artens välbefinnande bör miljön bestå av öppna ytor så väl som en del gömställen, gärna i form av väter och rötter. Dunkel belysning och inte allt för strömt vattenflöde är att rekommendera, särskilt syrsatt vatten är inget fisken kräver då den har möjlighet att även ta upp syre genom att ta en nypa atmosfärisk luft. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 5.5 - 7.5, och utan någon större salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är ganska små, men hanar får fler taggar på sina gällock än honor. Vid lek simmar båda honan och hanen runt varandra och "kramar" om varandra, äggen släpps ut, befruktas och flyter sedan till ytan. Vid ytan ligger de och vaktas av föräldrarna tills de kläcks, dock har de ingen yngelvård och bör därför avlägsnas från ynglen. Odling / lek i akvarium har förekommit, dock är uppgifter knapphändiga. För odling / lek i akvarium rekommenderas ett akvarium med dunkel belysning, mycket växter och gärna flytväxter, och ett lugnt flöde i vattnet. För att få ut ett par krävs oftast ett man låter en grupp ungdjur växa upp tillsammans för att själva välja partner. Vid lek agerar paret territoriellt och bör gå ensamma, eller i ett tillräckligt stort kar för att andra fiskar ska kunna hålla sig bort
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.