Art: Lepisosteus oculatus
 • Vetenskapligt namn
 • Lepisosteus oculatus
 • Handelsnamn
 • Fläckig bengädda, spotted gar
 • Familj
 • Lepisosteidae
 • Ordning
 • Lepisosteiformes
 • Ursprung
 • Nordamerika
 • Storlek
 • 120 cm TL förväntad storlek , 150 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tempererat
 • Temperatur
 • 24-29°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 480x240x120 cm [1]
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande och relativt aktiv fisk. Den glider lugnt genom vattnet och står ibland ganska still viftandes med sina fenor, nära ytan eller på botten. Fisken är generellt fredlig mot både artfränder och andra fiskar. Detta är dock en ganska glupsk rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen. I akvarium kan de hållas i grupp så väl som ensamma, även tillsammans med andra stora och robusta fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra mindre fiskar, kräftdjur och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Flytpellets är bra för denna art, då de oftast håller till vid ytan. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräcklig yta för att kunna simma omkring på samt ha möjlighet att gå upp till ytan för att hämta luft. Som liten (upp till ca 20cm) kan denna art med fördel hållas i ett ganska litet akvarium med relativt låg vattennivå. Detta på grund utav att de är lättskrämda och även väldigt sköra som små. Om de går i ett stort akvarium är risken större att de får upp en sådan hastighet att när de dundrar in i en ruta då bryter rygg eller nacke. För artens välbefinnande bör miljön vara rikt på öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6-8 och utan någon särskild salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är relativt okänt. Vid lek simmar de in bland tät vegetation där det läggs ett stort antal ägg. Odling / lek i akvarium har ej förekommit.
Övrig info
Detta är en en av de mest primitiva fiskarna som lever idag. De har många karaktärsdrag som liknar fengäddans, bland annat sina ganoidfjäll, sin kroppsform och möjligheten att ta upp syre genom att andas atmosfärisk luft.
Text: Hampus Hertzman
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
1) Akvariemåttet är autogenererat och har inte tagit med fiskens beteende i beräkningen och kan därför vara felaktigt.

Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.