Art: Chitala blanci
 • Vetenskapligt namn
 • Chitala blanci
 • Handelsnamn
 • Royal knifefish, royal featherback
 • Familj
 • Notopteridae
 • Ordning
 • Osteoglossiformes
 • Ursprung
 • Asien
 • Storlek
 • 96 cm SL förväntad storlek , 120 cm SL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 22-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 350x180x80 cm
 • IUCN rödlistning
 • Nära hotad (NT)
Beteende och egenskaper
Fisken är en aktiv och relativt lugn fisk. Fisken är generellt fredlig mot andra fiskar, men kan vid äldre eller vuxen ålder vara aggressiv mot artfränder och andra typer av knivfiskar. Det är en rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen. De hålls bäst ensamma som art tillsammans med andra stora och robusta fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra fiskar och kräftdjur. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräckligt yta att simma på, både vad gäller längd och bredd samt höjd. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syresatt vatten, ett bra vattenflöde, med såväl gömställen som öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6.5 - 8, och utan någon större salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är okänt. Lek har ej förekommit i akvarium, men i naturen tros de bygga bon av löv och grenar för att skydda äggen där.
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.