Art: Potamotrygon henlei
 • Vetenskapligt namn
 • Potamotrygon henlei
 • Familj
 • Potamotrygonidae
 • Ordning
 • Myliobatiformes
 • Ursprung
 • Sydamerika
 • Storlek
 • 40 cm WD förväntad storlek , 50 cm WD maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 25-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 200x100x60 cm
 • IUCN rödlistning
 • Livskraftig (LC)
Beteende och egenskaper
Detta är en väldigt aktiv och livlig fisk. Fisken är generellt fredlig mot både artfränder och andra fiskar. Bitskador kan förekomma mellan rockor om flera hålls i samma akvarium, oftast när akvariet innehåller flera hanar och honor. Det är en rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen. I akvarium hålls de bäst i grupp eller parvis men även ensamma och tillsammans med andra fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra fiskar och kräftdjur. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har en stor bottenyta att simma på, med så väl längd som bredd. Höjden spelar mindre roll. För artens välbefinnande bör miljön vara väl syresatt och med en ganska rejäl genomströmning av vatten. Gömställen i form av rötter och sten är inget som fisken utnyttjar, men finkornig sand på botten är rekommenderat för att fisken ska kunna gräva ner sig vid rädsla eller stress. Rejäl filtrering och noga uppsyn över vattenkvalité är ett måste om dessa ska hållas i akvarium, då de smutsar ner i mycket större utsträckning än andra fiskar. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6-7, och med en obefintlig salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är väldigt tydliga: hanar har 2 st så kallade "könsrullar" (claspers) precis under roten av sin svans, honor har inte detta. Honor tenderar dessutom att bli större än hanar. Vid lek simmar hanen efter honan och biter tag i disken eller de bakre fenorna, vänder på honan eller vänder själv och simmar in under henne. Befruktningen sker invärtes och själva parningen är över på några sekunder. Honan föder levande ungar, som oftast beräknas komma ca 90-120 dagar efter befruktning. Odling / lek i akvarium har förekommit i stor utsträckning. För odling / lek i akvarium krävs ett tillräckligt stort akvarium för minst 1 par, och det är rekommenderat att ha ett extra akvarium eller ett akvarium stort nog att dela av om så krävs, då hanar kan bli väldigt jobbiga och bitas efter parningen.
Övrig info
Stingrockor har fått sitt namn på grund av sin giftiga tagg längs bak på svansen, stor försiktighet rekommenderas när man handskas med dessa djur. De är inga benfiskar likt de flesta andra sötvattensfiskar, utan broskfiskar och är nära besläktade med hajar.
Text: Hampus Hertzman
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.