Art: Erpetoichthys calabaricus
 • Vetenskapligt namn
 • Erpetoichthys calabaricus
 • Handelsnamn
 • Fenål, Öronål
 • Familj
 • Polypteridae
 • Ordning
 • Polypteriformes
 • Ursprung
 • Afrika
 • Storlek
 • 30 cm SL förväntad storlek , 37 cm SL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 22-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 100x40x40 cm
 • IUCN rödlistning
 • Nära hotad (NT)
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande men aktiv fisk. Fisken är fredlig mot både artfränder och andra fiskar. Det är dock en rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen. I akvarium hålls de bäst i grupp, men går även att ha ensamma eller med andra fredliga fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra mindre fiskar, kräftdjur och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräcklig yta för att kunna simma omkring på samt ha möjlighet att gå upp till ytan för att hämta luft. För artens välbefinnande bör miljön vara delvis rikt på gömställen så väl som öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6-8 och utan någon särskild salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är att honor har 9-12 st fenstrålar i sin ryggfena, medan hanen har 12-14st.
Övrig info
Fengäddor (och öronålar) har ett lungliknande organ, och tar därför inte enbart upp syre genom gälarna som de flesta andra fiskar. De går upp till ytan och tar en nypa luft istället, men de har fortfarande möjlighet att använda sina gälar. Är vattnet syrerikt så behöver fengäddorna inte gå upp till ytan för att ta en nypa luft lika ofta som när vattnet är syrefattigt. Vid larv- och yngelstadie har öronålar utanpåliggande gälar som de tar upp syre ur vattnet med, likt vissa amfibier har (t.ex. Axolotl). Dessa utanpåliggande gälar försvinner tids nog, oftast någon gång innan de blivit 10-12cm. Alla fiskar inom familjen Polypteridae har särskilda fjäll som kallas ganoidfjäll, och är otroligt tåliga. De kan överleva många timmar utanför vattnet så länge de hålls fuktiga. Samtliga fengäddor har små ögon och rätt så dålig syn, och de luktar sig ofta fram till sin föda.

Öronålar har en förmåga att rymma ur akvariet samt ta sig in i pumpar, filter och andra små hålor när tillfälle ges. Ett got råd är att täcka för eventuella hål vid täckglasen och att håll koll på fiskarna om pumpar och filter skulle komma att stängas av (då de kan komma att simma in i exempelvis utblås eller liknande).
Text: Hampus Hertzman
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.