Art: Geophagus sveni
 • Vetenskapligt namn
 • Geophagus sveni
 • Familj
 • Cichlidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Sydamerika
 • Storlek
 • 16 cm SL förväntad storlek , 20 cm SL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 24-30°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 130x50x50 cm
Beteende och egenskaper
Detta är en aktiv och ganska lugn fisk. Fisken är generellt fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. I akvarium hålls de bäst i grupp om minst 4-5 st, men fungerar i mindre grupper också. Fisken kan hållas både i ett artakvarium (enbart flera exemplar av samma art) och tillsammans med andra fredliga fiskar. Jordätare kan äta småfisk, så som små tetror och malar, tillräckligt små fiskar för att gå in i munnen på jordätarna bör därför undvikas. I övrigt spenderar jordätare stora delar av sin tid att aktivt sila bottensubstratet i munnen, i jakt på föda.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken främst växtdelar samt insekter som gömmer sig i sanden. Även fisk är föda, men inte i samma stora utsträckning. Som namnet "jordätare" avslöjar, så silar de bottenmaterialet i munnen efter föda. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis sjunkande pellets med ett brett innehåll som passar omnivorer, tillsammans med annat fryst foder så som räkmix, mysis, artemia och liknande. Akvariet bör vara utformat så att fisken har mycket yta att simma på, främst är det bottenytan som är viktig. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syresatt vatten, ett bra vattenflöde, med öppna ytor så väl som en del gömställen. Finkorning sand som substrat är viktigt för fiskens naturliga betéende. Bra filtrering och noga uppsyn över vattenkvalité är ett krav, då jordätare tenderar att lätt få "hål-i-huvudet sjukan" vid dålig vattenkvalitet. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6-7, och utan någon särskild salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader kan vara relativt svåra att se. Men hos tillräckligt gamla individer får hanar längre fenstrålar på stjärt-, buk- och ryggfenan samt att en markerad puckel eller knöl kan synas i pannan. Honor tenderar även att bli något mindre än hanar. Vid lek lägger honan sina ägg på en platt yta, som hanen sedan befruktar. För odling / lek i akvarium rekommenderas ett lagom stort akvarium med ett garanterat par eller ett flertal individer, inrett med gömställen så väl som öppna ytor och många platta ytor (exempelvis platta stenar).
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
Den här arten finns att köpa i Köp & Sälj!
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.