Art: Toxotes jaculatrix
 • Vetenskapligt namn
 • Toxotes jaculatrix
 • Handelsnamn
 • Sprutfisk
 • Familj
 • Toxotidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Oceanien
 • Storlek
 • 24 cm TL förväntad storlek , 30 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 25-30°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 130x60x50 cm
 • IUCN rödlistning
 • Livskraftig (LC)
Beteende och egenskaper
Fisken är en aktiv och mer eller mindre konstant simmande fisk, men lugn i sitt beteende. Fisken är generellt fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. Dock kan aggressivt beteende mellan artfränder och liknande fiskar förekomma, särskilt om de är färre än 3st. De hålls bäst i grupp, gärna 4-5 st minst. Det är dock en rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken främst andra fiskar och insekter. Insekter som sitter i grenarna ovanför vattenytan skjuter fiskarna ner genom att spruta en vattenstråle på dem, för att sedan fånga dem när de landar i vattnet. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor, insekter samt flytande pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräckligt yta att simma på, främst på bredd och längd, höjden av akvariet spelar inte riktigt lika stor roll då den främst simmar nära ytan. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syrsatt vatten, ett bra vattenflöde, med såväl gömställen som öppna ytor. Överhängande grenar eller liknande är rekommenderat. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 7 - 8, och med en salthalt som innebär svagt bräckt till helt bräckt, men förekommer även i rent sötvatten.
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är ej känt. Det är ännu okänt hur lek går till hos dessa fiskar. Odling / lek i akvarium har inte förekommit. Arten tros vandra ut åt havet för att leka i saltvatten.
Övrig info
Sprutfisken har fått sitt namn på grund av sitt speciella sätt att jaga sina byten på. De simmar i mangrooveträsk med, där miljön består av många grenar och rötter som sticker ner ovan från ytan. När de får syn på en insekt bland grenarna stannar de upp, siktar och skjuter iväg en vattenstråle som träffar insekten - som faller ner i vattnet och fångas snabbt av sprutfisken.
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.