Art: Cichla ocellaris
 • Vetenskapligt namn
 • Cichla ocellaris
 • Handelsnamn
 • Lukanani
 • Familj
 • Cichlidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Sydamerika
 • Storlek
 • 60 cm TL förväntad storlek , 74 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 24-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 280x130x70 cm [1]
Beteende och egenskaper
Detta är en väldigt aktiv och fartfylld fisk. Fisken är generellt fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. I akvarium hålls de bäst i grupp om minst 3, och fungerar både i ett artakvarium (enbart flera exemplar av samma art) och tillsammans med andra stora och robusta fiskar. Viktigt att tänka på just om de ska hållas med andra fiskar är att de bör gå i grupp om just minst 3 st individer utav Cichla sp. eftersom de sprider ut sin aggression på ett bra sätt mellan varandra. Om de är färre, så risken stor att hets och aggression tas ut på andra fiskar som inte svarar lika bra på det beteendet. Vilket kan resultera i skador och dödsfall. Detta är en väldigt glupsk rovfisk, och kan svälja stora relativt stora byten.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken främst andra mindre fiskar. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor, samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har mycket yta att simma på, både vad gäller längd, bredd samt höjd. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syresatt vatten, ett bra vattenflöde, med öppna ytor. Rejäl filtrering och noga uppsyn över vattenkvalité är ett krav, då de smutsar ner mycket. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6-7, och utan någon större salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är att hanar utvecklar en större puckel i pannan än honan. Vid lek lägger honan sina ägg på en platt yta, som hanen sedan befruktar. Odling / lek i akvarium har förekommit, men uppgifter är knapphändiga. För odling / lek i akvarium rekommenderas ett stort akvarium med ett garanterat par, inrett med gömställen så väl som öppna ytor och många platta ytor (exempelvis platta stenar).
Övrig info
"Påfågelsabborrar" är populära bland sportfiskare.
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
1) Akvariemåttet är autogenererat och har inte tagit med fiskens beteende i beräkningen och kan därför vara felaktigt.

Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.