Art: Hydrolycus scomberoides
 • Vetenskapligt namn
 • Hydrolycus scomberoides
 • Handelsnamn
 • Vampyrtetra
 • Familj
 • Cynodontidae
 • Ordning
 • Characiformes
 • Ursprung
 • Sydamerika
 • Storlek
 • 25 cm TL förväntad storlek , 30 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 24-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 200x60x60 cm
Beteende och egenskaper
Arten är en relativt aktiv och livlig sådan, men den syns ofta "simmandes på plats". Fisken kan agera aggressivt, både mot artfränder och andra fiskar. Arten kan dessutom vara något opålitlig när det kommer till att hållas tillsammans med andra fiskar, speciellt av mindre storlek. Det är en väldigt glupsk rovfisk och man bör inte underskatta fiskens förmåga att sluka relativt stora byten. Arten kan hållas i grupp, men rekommenderas ibland att hållas ensamma i akvarium eller tillsammans med andra stora och robusta fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken i princip uteslutande andra fiskar. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis olika sorters fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har stor yta att simma på, både vad gäller längd och bredd samt höjd. Med tanke på att detta är en fisk som i naturen lever i vatten med starka strömmar och ett kraftigt flöde i vattnet, rekommenderas ett långt akvarium. För artens välbefinnande bör miljön bestå av ett kraftigt och snabbt flödande vatten och många stora öppna ytor. Fisken kan få för sig att hoppa, därför är täckglas eller något för att förhindra fisken från att ta sig ur akvariet nödvändigt. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6.0 - 8.0, och utan någon större salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Inga kända könsskillnader finns. Odling / lek i akvarium har inte förekommit.
Övrig info
Text: Hampus Hertzman
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.