Art: Atractosteus tropicus
 • Vetenskapligt namn
 • Atractosteus tropicus
 • Handelsnamn
 • Tropisk bengädda, tropical gar
 • Familj
 • Lepisosteidae
 • Ordning
 • Lepisosteiformes
 • Ursprung
 • Nordamerika
 • Storlek
 • 100 cm TL förväntad storlek , 125 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 23-29°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 400x200x100 cm [1]
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande och relativt inaktiv fisk. Den glider lugnt genom vattnet eller står ganska still viftandes med sina fenor, nära ytan eller på botten. Fisken är generellt fredlig mot både artfränder och andra fiskar. Detta är dock en extremt glupsk rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen. Även fiskar som är relativt stora kan fortfarande vara i fara. I akvarium kan de hållas i grupp så väl som ensamma, även tillsammans med andra stora och robusta fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra mindre fiskar och kräftdjur. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräcklig yta för att kunna simma omkring på samt ha möjlighet att gå upp till ytan för att hämta luft. För artens välbefinnande bör miljön vara rikt på öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6-8.5 och utan någon särskild salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är relativt okänt. Vid lek simmar de in bland tillfälligt översvämmade våtmarker där det läggs ett stort antal ägg. Odling / lek i akvarium har ej förekommit.
Övrig info
Detta är en av de mest primitiva fiskarna som lever idag. De har många karaktärsdrag som liknar fengäddans, bland annat sina ganoidfjäll, sin kroppsform och möjligheten att ta upp syre genom att andas atmosfärisk luft.
Text: Hampus Hertzman
1) Akvariemåttet är autogenererat och har inte tagit med fiskens beteende i beräkningen och kan därför vara felaktigt.

Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.