Art: Paretroplus menarambo
 • Vetenskapligt namn
 • Paretroplus menarambo
 • Handelsnamn
 • Madagaskar ciklid, pinstripe damba
 • Familj
 • Cichlidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Afrika
 • Storlek
 • 20 cm SL förväntad storlek , 25 cm SL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 25-30°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 150x50x50 cm
 • IUCN rödlistning
 • Akut hotad (CR)
Beteende och egenskaper
Detta är en väldigt aktiv och öppet simmande fisk. Fisken är generellt fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. Dock kan det uppkomma "styrkemätningar" och småbråk, då de jagar runt varandra eller biter tag i varandras munnar. Vid dessa tillfällen mörknar fisken i sin färg, ögonen blir helt svarta och de får en svart fläck under ögat. I akvarium hålls de bäst i grupp om minst 4-5 st och fungerar både i ett artakvarium (enbart flera exemplar av samma art) och tillsammans med andra fiskar som inte är för stora eller för aggressiva.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken främst snäckor och maskar. De har tänder som är utformade just för ändamålet att kunna krossa och äta innehållet i snäckor. Deras sätt att söka föda är mycket intressant, då de simmar nära botten och skakar huvudet ner i sanden. Då viftas sanden bort och en liten grop skapas, där de snabbt håller koll ifall någonting ätbart dyker upp. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor, samt pellets avsedda för rovfiskar. Levande mask och snäckor så som malaysiska sandsnäckor uppskattas mycket. Akvariet bör vara utformat så att fisken har mycket yta att simma på, både vad gäller längd, bredd samt höjd. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syrsatt vatten och ett bra vattenflöde, samt stora öppna ytor och några gömställen. God filtrering är också mycket viktigt. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 7-8, och utan någon större salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är väldigt svårt att se, men inte omöjligt. Det krävs dock att man antingen plockar upp fisken för att titta närmare vid könsöppningarna, eller helt enkelt hålla koll om lek uppstår då man kan se honans äggrör. Med tanke på detta, så är det lämpligt att ha en grupp om 4-5 st i samma akvarium om man vill att arten ska leka. Vid lek står honan och hanen nära varandra, och med en skakande rörelse och huvudet neråt visar de upp sig för varandra. Denna "dans" är riktigt kul att beskåda, och kan även ske utan att några faktiska ägg läggs. Vid en lyckad led läggs äggen och befruktas sedan på en platt yta med lite ojämn eller sträv yta, så som en sten, rot eller en kruka. En yta som är blank så som glas accepteras oftast inte. Äggen kläcks efter ca tre dagar, och vaktas mycket noga av föräldrarna. Ynglen tenderar att vara känsliga för exempelvis parasiter och liknande, medicinering och UV-filtrering kan därför vara mycket bra att ha i åtanke.
Övrig info
Arten har tidigare varit klassad som utdöd av IUCN (2004 – Extinct in the Wild). Men man har åter igen hittat arten i naturen, och idag är den klassad som kritiskt utrotningshotad av IUCN (2016 - Critically Endangered B1ab(iii)+2ab(iii)).
Text: Hampus Hertzman
Bild: Hampus Hertzman
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.