Art: Datnioides campbelli
 • Vetenskapligt namn
 • Datnioides campbelli
 • Handelsnamn
 • New guinea tigerfish, nya guinea tigerfisk
 • Familj
 • Datnioididae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Oceanien
 • Storlek
 • 26 cm SL förväntad storlek , 32 cm SL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 24-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 150x60x60 cm
Beteende och egenskaper
Fisken är en aktiv och relativt lugn fisk. Fisken är generellt fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. Dock kan maktkamp eller mätningar av rang mellan artfränder och liknande fiskar förekomma. Det är dock en rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen. De hålls bäst i grupp, men kan även hållas ensamma i akvarium.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra fiskar, kräftdjur och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräckligt yta att simma på, både vad gäller längd och bredd samt höjd. Fisken har inget större krav på särskilt djupt, långt eller högt kar. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syresatt vatten, ett bra vattenflöde, med såväl gömställen som öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 7 - 8.5, och med en salthalt som innebär svagt bräckt till helt bräckt, men förekommer även i rent sötvatten.
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är svårt att avgöra, men på vuxna exemplar tros honor få en rundare buk då de blir romstinna. Utöver detta finns inga synliga könsskillnader. Det är ännu okänt hur lek går till hos dessa fiskar. Odling / lek i akvarium har inte förekommit.
Övrig info
Arten kallas ofta i akvariehobbyn för "NGT", som helt enkelt står för New Guinea Tigerfish.

Text: Hampus Hertzman
Bild: Hampus Hertzman
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.