Art: Channa pleurophthalma
 • Vetenskapligt namn
 • Channa pleurophthalma
 • Familj
 • Channidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Asien
 • Storlek
 • 36 cm TL förväntad storlek , 45 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 22-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 180x60x40 cm
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande och nyfiken fisk, men som kan ha ett hetsigt beteende. Fisken är som liten väldigt skör, men som stor blir den generellt väldigt aggressiv mot de flesta andra fiskar. I akvarium hålls de bäst i grupp, i artakvarium (enbart flera exemplar av samma art). Förslagsvis en grupp om minst 3st ungdjur, då det inte alltid fungerar att introducera vuxna djur i samma akvarium. Om de ska hållas med andra fiskar rekommenderas ett extrem stort akvarium och tillsammans med andra större robusta fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra små fiskar och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor, samt pellets avsedda för rovfiskar. Flytpellets eller levande insekter som zoophobas eller syrsor är bra för denna art, då de bland annat tenderar att plocka insekter som ramlar ner vid ytan i naturen. Akvariet bör vara utformat så att fisken en stor bottenyta, höjden på akvariet spelar ingen större roll. För artens välbefinnande bör miljön vara inrett med gömställen men även stora öppna ytor för fisken att simma på. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6 - 8, och med en obefintlig salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är relativt okänt, dock verkar könsmogna hanar ha en smalare kropp och tenderar att få en mer blåaktig färg medan honor verkar få mer av en grönaktig färg. Hur leken går till är ej dokumenterat i fångenskap, men i naturen simmar ett par ifrån sin grupp och leker i tät vegetation. Odling / lek i akvarium har ej förekommit.
Övrig info
Ormhuvudsfiskar andas atmosfärsik luft och klarar långa perioder i syrefattiga miljöer, och kan även överleva en lång tid på land. Om de hålls fuktiga kan de överleva flera dagar ovanför vatten. Ormhuvudsfiskar är dessutom mästare på att rymma ut ur akvarier. Se till att inte ha några som helst lösa delar eller glipor ovanför akvariet där de kan ta sig ut.
Text: Hampus Hertzman
Bild: Hampus Hertzman
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.