Art: Channa diplogramma
 • Vetenskapligt namn
 • Channa diplogramma
 • Familj
 • Channidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Asien
 • Storlek
 • 45 cm förväntad storlek , 45 cm maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 22-30°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 220x80x50 cm
 • IUCN rödlistning
 • Sårbar (VU)
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande och nyfiken fisk. Fisken är generellt fredlig, men kan i vissa fall vara aggressiv mot artfränder så väl som andra fiskar. I akvarium hålls de bäst i artakvarium (enbart flera exemplar av samma art). Förslagsvis en grupp om 5-7st ungdjur, då de tenderar att para ut när de blir äldre - vilket oftast innebär att 2 st håller sig för sig själva och håller resterande borta. De kan även hållas med andra fiskar, ensamma eller flera, men det är då viktigt att hålla koll eftersom de som sagt kan vara aggressiva.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra små fiskar och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor, samt pellets avsedda för rovfiskar. Flytpellets eller levande insekter som zoophobas eller syrsor är bra för denna art, då de bland annat tenderar att plocka insekter som ramlar ner vid ytan i naturen. Akvariet bör vara utformat så att fisken en lagom bottenyta, höjden på akvariet spelar ingen större roll. För artens välbefinnande bör miljön vara dunkelt belyst och vara rikt på gömställen och skrymslen i form av rötter och mycket växter. Stora öppna ytor är inget krav, men några öppna ytor för fisken att simma på är bra. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6 - 8, och med en obefintlig salthalt (rent sötvatten).
Övrig info
Ormhuvudsfiskar andas atmosfärsik luft och klarar långa perioder i syrefattiga miljöer, och kan även överleva en lång tid på land. Om de hålls fuktiga kan de överleva flera dagar ovanför vatten. Ormhuvudsfiskar är dessutom mästare på att rymma ut ur akvarier. Se till att inte ha några som helst lösa delar eller glipor ovanför akvariet där de kan ta sig ut.

Denna art av ormhuvudsfisk är extremt lik Channa micropeltes och dessa blandas ofta ihop, särskilt som unga. Ett sätt att skilja dem åt är att Channa diplogramma tenderar att utveckla små svarta prickar på kroppen, vilket inte Channa micropeltes får. För övrigt är uppgifterna i allmänhet om denna art knapphändiga.
Text: Hampus Hertzman
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.