Art: Channa bleheri
 • Vetenskapligt namn
 • Channa bleheri
 • Handelsnamn
 • Regnbågsormhuvudfisk
 • Familj
 • Channidae
 • Ordning
 • Perciformes
 • Ursprung
 • Asien
 • Storlek
 • 12 cm SL förväntad storlek , 15 cm SL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 14-28°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 120x40x30 cm
 • IUCN rödlistning
 • Nära hotad (NT)
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande och nyfiken fisk. Fisken är generellt fredlig, men kan i vissa fall vara aggressiv mot artfränder så väl som andra fiskar. I akvarium hålls de bäst i artakvarium (enbart flera exemplar av samma art). Förslagsvis en grupp om 5-7st ungdjur, då de tenderar att para ut när de blir äldre - vilket oftast innebär att 2 st håller sig för sig själva och håller resterande borta. De kan även hållas med andra fiskar, ensamma eller flera, men det är då viktigt att hålla koll eftersom de som sagt kan vara aggressiva.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra små fiskar och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor, samt pellets avsedda för rovfiskar. Flytpellets eller levande insekter som zoophobas eller syrsor är bra för denna art, då de bland annat tenderar att plocka insekter som ramlar ner vid ytan i naturen. Akvariet bör vara utformat så att fisken en lagom bottenyta, höjden på akvariet spelar ingen större roll. För artens välbefinnande bör miljön vara dunkelt belyst och vara rikt på gömställen och skrymslen i form av rötter och mycket växter. Stora öppna ytor är inget krav, men några öppna ytor för fisken att simma på är bra. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6 - 8, och med en obefintlig salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är relativt okänt, dock verkar honor bli större och grövre i kroppen än hanar. Speciellt när de är romstinna. Vid lek simmar båda honan och hanen runt varandra och "kramar" om varandra, äggen släpps ut, befruktas och flyter sedan till ytan. Vid ytan ligger de och vaktas av föräldrarna tills de kläcks. Odling / lek i akvarium har förekommit i stor utsträckning. För odling / lek i akvarium rekommenderas ett akvarium med dunkel belysning, mycket växter och gärna flytväxter, lugnt till näst intill inget flöde i vattnet. För att få ut ett par krävs oftast ett man låter en grupp ungdjur växa upp tillsammans för att själva välja partner. Vid parbildning kommer 2 st hålla ihop (paret) och hålla resterande fiskar borta från dem. Då kan det vara bra att ha ett annat akvarium redo för att kunna flytta ut resterande fiskar eftersom de annars riskerar att mobbas ihjäl av paret, som blir oftast blir extremt territoriella vid lek.
Övrig info
Ormhuvudsfiskar andas atmosfärsik luft och klarar långa perioder i syrefattiga miljöer, och kan även överleva en lång tid på land. Om de hålls fuktiga kan de överleva flera dagar ovanför vatten. Ormhuvudsfiskar är dessutom mästare på att rymma ut ur akvarier. Se till att inte ha några som helst lösa delar eller glipor ovanför akvariet där de kan ta sig ut.
Text: Hampus Hertzman
Den här arten finns att köpa i Fisklistan!
Den här arten finns att köpa i Köp & Sälj!
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.