Art: Pseudacanthicus leopardus
 • Vetenskapligt namn
 • Pseudacanthicus leopardus
 • Familj
 • Loricariidae
 • Ordning
 • Siluriformes
 • Ursprung
 • Sydamerika
 • Storlek
 • 35 cm TL förväntad storlek , 45 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 24-27°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 150x50x50 cm
Beteende och egenskaper
Fisken är en sparsamt aktiv och delvis nattaktiv fisk. Fisken är generellt fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. Dock kan bråk mellan artfränder och liknande fiskar förekomma. Fisken kan agera territoriellt, om fisken hålls med andra bottenlevande fiskar bör man ha detta i åtanke. De kan hållas i grupp om akvariet är stort nog och tillräckligt med gömställen finns, men kan även hållas ensamma eller med andra fredliga fiskar i akvarium.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken antagligen andra fiskar och kräftdjur, samt en del vegetabilier och liknande. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Man kan även med fördel blanda in en variation av grönsaker och rotfrukter så som sötpotatis, morötter, zucchini och liknande samt torrfoder avsett för alg- och växtätare. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräckligt yta att simma på, bottenytan är vad som spelar störst roll för fisken. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syresatt vatten, ett bra vattenflöde, rikt på gömställen och även en del öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6 - 7.5, och utan någon större salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader kan vara svårt att avgöra, men vuxna / könsmogna hanar har ett bredare och rundare huvud samt får längre "odontoder" (se övrig info)*. Dessutom tenderar honor att ha en märkbart större buk vid könsmogen ålder, då de blir romstinna. Vid lek simmar både honan och hanen in i en grotta eller ett trångt utrymme av rötter/stenar. Där läggs och befruktas äggen som sedan vaktas av hanen. Odling / lek i akvarium har förekommit. För odling / lek i akvarium rekommenderas ett akvarium innehållandes endast ett par, eller eventuellt några av båda könen. Akvariet bör ha dunkel belysning, många gömställen i form av rötter, stenar och så kallade "malgrottor".
Övrig info
* "odontoder" (odontode på engelska) kallas taggarna som växer ut på fisken exempelvis framför gälarna, på bröstfenorna och längs kroppen.
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.