Art: Pseudacanthicus serratus
 • Vetenskapligt namn
 • Pseudacanthicus serratus
 • Familj
 • Loricariidae
 • Ordning
 • Siluriformes
 • Ursprung
 • Sydamerika
 • Storlek
 • 26 cm SL förväntad storlek , 32 cm SL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • Ingen data
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 102x51x30 cm [1]
Beteende och egenskaper
Fisken är en sparsamt aktiv och delvis nattaktiv fisk. Fisken är generellt fredlig, både mot artfränder och andra fiskar. Dock kan bråk mellan artfränder och liknande fiskar förekomma. Fisken kan agera territoriellt, om fisken hålls med andra bottenlevande fiskar bör man ha detta i åtanke. De kan hållas i grupp om akvariet är stort nog och tillräckligt med gömställen finns, men kan även hållas ensamma eller med andra fredliga fiskar i akvarium.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken antagligen andra fiskar och kräftdjur, samt en del vegetabilier och liknande. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Man kan även med fördel blanda in en variation av grönsaker och rotfrukter så som sötpotatis, morötter, zucchini och liknande samt torrfoder avsett för alg- och växtätare. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräckligt yta att simma på, bottenytan är vad som spelar störst roll för fisken. För artens välbefinnande bör miljön bestå av väl syresatt vatten, ett bra vattenflöde, rikt på gömställen och även en del öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6 - 7.5, och utan någon större salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader och lek är relativt okänt, men har troligtvis stora likheter med arter inom samma familj.
Övrig info
"Odontoder" (odontode på engelska) kallas taggarna som växer ut på fisken exempelvis framför gälarna, på bröstfenorna och längs kroppen.
1) Akvariemåttet är autogenererat och har inte tagit med fiskens beteende i beräkningen och kan därför vara felaktigt.

Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.