Art: Polypterus congicus
 • Vetenskapligt namn
 • Polypterus congicus
 • Familj
 • Polypteridae
 • Ordning
 • Polypteriformes
 • Ursprung
 • Afrika
 • Storlek
 • 78 cm TL förväntad storlek , 97 cm TL maxstorlek
 • Klimat
 • Tropisk
 • Temperatur
 • 24-27°C
 • Minsta akvariemått (L x B x H)
 • 250x120x70 cm
 • IUCN rödlistning
 • Livskraftig (LC)
Beteende och egenskaper
Detta är en lugnt simmande och relativt inaktiv fisk. Fisken är fredlig mot både artfränder och andra fiskar. Det är dock en rovfisk och bör därför ej hållas med små fiskar som får plats i munnen. I akvarium hålls de bäst i grupp, men går även att ha ensamma eller med andra fredliga fiskar.
Matvanor och miljö
I naturen äter fisken andra mindre fiskar, kräftdjur och insekter. I fångenskap är det lämpligt att mata med en varierad kost av exempelvis fisk, räk- och kräftdjur, musslor samt pellets avsedda för rovfiskar. Akvariet bör vara utformat så att fisken har tillräcklig yta för att kunna simma omkring på samt ha möjlighet att gå upp till ytan för att hämta luft. För artens välbefinnande bör miljön vara delvis rikt på gömställen så väl som öppna ytor. Fisken lever i vatten där Ph-värdet ligger på 6-8 och utan någon särskild salthalt (rent sötvatten).
Könsskillnader och reproduktion
Könsskillnader är att honor har en smal och spetsig analfena. Hanar har en bred och trubbig analfena. Vid lek kupar hanen sin analfena likt en basebollhandske, honan simmar bredvid och skickar ut sina ägg som hanen fångar upp med sin analfena och befruktar äggen. Äggen hamnar i sanden eller i växter, de är romspridare. Lek sker vid regnperioder, då nytt och ofta kallt vatten tillströmmar. Odling / lek i akvarium har förekommit. För odling i akvarium rekommenderas flera st av båda könen, eftersom de inte alltid leker i enskilda par. Inredningen ska bestå av mycket växter och dunkel belysning. För att trigga lek kan man göra vattenbyten med kallvatten för att efterlikna regnperioder.
Övrig info
Fengäddor har ett lungliknande organ, och tar därför inte enbart upp syre genom gälarna som de flesta andra fiskar. De går upp till ytan och tar en nypa luft istället, men de har fortfarande möjlighet att använda sina gälar. Är vattnet syrerikt så behöver fengäddorna inte gå upp till ytan för att ta en nypa luft lika ofta som när vattnet är syrefattigt. Vid yngel- och ungdjursstadie har fengäddor utanpåliggande gälar som de tar upp syre ur vattnet med, likt vissa amfibier har (t.ex. Axolotl). Dessa utanpåliggande gälar försvinner tids nog, oftast någon gång innan de blivit 10-12cm. Alla fiskar inom familjen Polypteridae har särskilda fjäll som kallas ganoidfjäll, och är otroligt tåliga. De kan överleva många timmar utanför vattnet så länge de hålls fuktiga. Samtliga fengäddor har små ögon och rätt så dålig syn, och de luktar sig ofta fram till sin föda. Fengäddor kan delas upp i "upperjaws" och "lowerjaws", alltså överbett och underbett. Denna art är en "underbettsfengädda".
Text: Hampus Hertzman
Rovfisk.se:s artregister är en sammanfattning av de största, mest tillförlitliga källorna tillgängliga via internet, bland annat Fishbase. Våra rekommendationer angående storlek på akvarium är en uppskattning från oss för att kunna säkerställa den mest hållbara djurhållingen i fångenskap, baserat på artens angivna förväntade storlek och naturliga beteende.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.