EllerEllerHar du registrerat dig efter 13 maj 2017 så är det ditt mobilnummer som du ska använda.
Om du inte vill logga in med ditt Facebook-konto och inte har något konto här så kan du skapa ett konto.
Det verkar som att det är problem med live-notiserna så de avaktiveras tillfälligt.